LES PRIMERES DECISIONS DE ALACANT DESPERTA 2006
 
Acords de su 1ª Assamblea i lo acordat en la Reunió del 9 de novembre 2005
Ordre del dia de la Reunió del 30 de novembre
Asamblea del 17 de Gener
Acta Asamblea del dimarts 31 de Gener
Acta Asamblea Alacant Desperta dimarts 14 de Febrer
Acta Asamblea 21 de Febrer
DENEGACION DE PERMISOS A ALACANT DESPERTA
Acta de la Asamblea Extraordinaria 2 de Març, decisions ante la denegació dels permisos per part del Ajuntament

Asamblea dels ENCONTRES de Alacant Desperta 2006
Acords de la reunió ENCONTRES de 21 de febrer
La propera reunió dels Encontres el 15 de març en la Colla de Dimonis (Alcalá Galiano 58) 21h.